top of page
11157489_832566260174234_446341487484855
kursun_kansantalo_1947.jpg
Image0002_TIF.jpg
Isohalmeen kuvia – Kopio – Kopio – Kopio

Varhaisimmat asutuksen merkit Kursusta ajoittuvat esinelöydösten
perusteella varhaiseen kivikauteen eli löydösten perusteella
Kursussa on asusteltu n. 8000v. sitten ja
pronssikaudella 4200-2000 eKr.,

Varhaisin Suomesta paikannettu ”rautavalimo” löytyy Rovaniemeltä ja
Kursusta Jaakontalon niemestä on löytynyt merkkejä
järvimalmin jalostuksesta raudaksi, eli rautakuonaa.
Tätä järvimalmia löytyi Tuurajärvestä, Käsmästä, sekä Kotijärvestä.

Vanhin manttaali- ja veroluetteloissa
(Västerbottenin läänin tilikirjat CD 994 v. 1667)
oleva maininta Kursun kylän asutuksesta ajoittuu vuodelle 1620.
Kursun vanhimpana asukkaana voidaan pitää
Anders Thomansson Kounitz - nimistä henkilöä. Syntyi n. 1590 ja kuollut Kursussa 1688.

Postikortti+Kursusta+taustalla+Vuonannie

Historia

bottom of page